Garanti Şartları  ve Satış Sözleşmesi

ARYATECH SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İŞ BU SÖZLEŞME 13 MADDEDEN İBARETTİR.

(İŞ BU SÖZLEŞME TARAFLARCA İMZALANMIŞ OLSA DAHİ MAL VEYA HİZMET BEDELİ ALICI TARAFINDAN SATICIYA ÖDENİP SATICININ HESABINDA TAM VE EKSİKSİZ GÖRÜLDÜKTEN SONRA SATICI TARAFINDAN BEDELİN TAHSİL EDİLDİĞİ GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRER)

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:  ARYATECH 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİLERİ  

ALICI:

SATILAN MAL/HİZMET: Sözleşmenin 3.maddesindeki gibidir.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.flax3d.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “makinemiz spesifik sipariş üzerine imal edildiği için cayma hakkı kullanılamayacağı hususunda” bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

 

 

 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN:

NO    Ü. KODU              ÜRÜNÜN AD                            ÜRÜNÜN FİYATI

1…............…/…………......................……../.........................……..

2………………/……………………………………/…………………………...

3………………/……………………………………/…………………………...

4………………/……………………………………/…………………………...

5………………/……………………………………/…………………………...

6………………/……………………………………/…………………………...

 

TOPLAM TUTAR = ..............+ KDV(%18) = ……........……………

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından önceden kabul edilmiş bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ……/……/……..... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve iki nüshası satıcının adresine gönderilecektir. Satıcı da imzaladıktan sonra 1 nüshasını alıcıya gönderecektir. İŞ BU SÖZLEŞME TARAFLARCA İMZALANMIŞ OLSA DAHİ MAL VEYA HİZMET BEDELİ ALICI TARAFINDAN SATICIYA ÖDENİP SATICININ HESABINDA TAM VE EKSİKSİZ GÖRÜLDÜKTEN SONRA SATICI TARAFINDAN BEDELİN TAHSİL EDİLDİĞİ GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRER.

 

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu

………………………………………………………….…………......................

................................................................................................... adresinde

 …………………...................’a teslim edilecektir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

 Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir. Servis bakım onarım ücretsiz olarak yapılacaktır.Servis için gönderilen ürün/mal/hizmet gönderi ücretleri alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler hariç satış bedeli www.flax3d.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 10 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı www.flax3d.com adlı web sitesinde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin en az %51 satın alma anında ödenecek şekilde peşinat tutarı anlaşma ile belirlenir.

 

MADDE 12 – GARANTİ ŞARTLARI      

İş bu sözleşme gereği ürün garanti süresi kullanıcı kayıtları saklı tutularak 2 yıl süreyle ücretsiz değişim ve bakıma tabidir.

Ürünlerde oluşan arızalar ve güncellemeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup satış tarihinden itibaren olmak üzere 2 yıl süreyle satıcı garantili olarak giderilir.

Kullanıcı kaynaklı arızalar garanti kapsamında olup elektronik aksamlar ve kullanılan motorlarda garanti kapsamı içerisinde yer alacaktır.

Sözleşmede belirtilen tarihler aralığında gönderi masrafları alıcı tarafından ödenecektir.

 

MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir

İŞ BU SÖZLEŞME 12 MADDE 4 SAYFADAN İBARETTİR.

Her üretici ve imalatçının ürününü pozitif yönde geliştirmek en tabi hakkıdır. Bu bağlamda önceden haber vermeksizin flax3d ürünlerinde gelişim yönünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

SATICI                                     ALICI

ADI:

SOYADI:

TC KİMLİK NUMARASI:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TARİH: ……/……./………..

İMZA: